Oriental PlantsOriental Plants

พลังความงามสมุนไพรจากธรรมชาติ เพื่อผิวกระจ่างใสของผู้หญิงวันนี้
เพื่อผลแห่งความงามกระจ่างใส หากคุณให้พลังสมุนไพรดูแลความกระจ่างใส
พร้อมมอบความชุ่มชื่นแด่ผิวคุณอย่างต่อเนื่อง

ๅ’Œๆผขๆค็‰ฉไธ€่ฆง

ๅ•†ๅ“ใ‹ใ‚‰ใฎๅ’Œๆผขๆค็‰ฉไธ€่ฆง

Jiaogulan Extract Honeysuckle Flower Extract Moutan Bark Extract
Nettle Leaf Extract Inula flower Extract Melothria Heterophylla Extract (White Lotus)
Japanese Plectranthus Extract Cnidium Rhizome extract Peach Leaf Extract
Panax ginseng Extract Mallow Extract Citrus Junos Extract
ˆ†Licorice Extract †† Mandarin Orange Peel Extract Mugwort Extract
Apricot kernel Oil Rubus suavissimus extract Bracket Fungus Extract
Sasa veitchii Extract Angelica Extract Safflower Extract
Perilla Ocymoides Leaf Extract Vegetable wasp and plant worms extract Alpina Speciosa Leaf Extract
Peony Root Extract Coix Seed Extract
Calamus Root Extract Poria Extract

Jiaogulan Extract

In China, Jiaogulan extract has been used for health purposes since the olden days.‚

A perennial Cucurbitaceous plant that grows naturally in the countryside throughout Asia. Also known as Sweet Tea Vine for its sweet leaves, the plant is known to be a great source of nutrition in emergency situations.

SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Cream Excellent

Nettle Leaf Extract

Rich in metallic elements and minerals, and said to have potent beauty benefits.

A plant belonging to the Urticaceae family, Nettle Leaf is covered in prickly hairs and produces a greenish flower. The Nettle Leaf Extract derivation method, in which nettle leaves are used to strike the surface of the body, has been a popular use of the plant since the olden days.

Japanese Plectranthus

สารสกัดจาก Japanese Plectranthus หรือต้น Parennial ซึ่งเป็นพืชในตระกูลมินท์
เป็นที่รู้จักกันมานานในประเทศญี่ปุ่นในฐานะสมุนไพรรักษาโรค สรรพคุณของพืชชนิดนี้เมื่อนำมาสกัดแล้วจะมีประสิทธิภาพในการยับยั้งและต่อต้านการเกิดอนุมูลอิสระ



SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Lotion Excellent

Panax ginseng Extract

Prevents the skin from drying out, promoting healthy skin regeneration.

.A perennial plant in the Araliaceae family, the plant originated from China and the Korean Peninsula. Named ‘ginseng’ (“person plant root”) after the root’s characteristic shape that resembles the legs of a person. Prized as one of the most distinguished plants in traditional Eastern practices.



SEKKISEI
SEKKISEI Cream
SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Cream Excellent

Licorice extract †

Proved to be highly effective when used for beauty purposes.

Extracted from the roots of plants in the Fabaceae family originating in China, Mongolia, and Russia, and other Asian regions. Licorice has an extremely long history of being utilized as a highly beneficial medicinal plant.
 

SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Essence Excellent

Apricot kernel Oil

Contains vitamins and is said to be effective in creating beautiful skin. Also has emollient effects.

Belongs to the genus Amygdalus. Apricot Kernel Oil is extracted from apricot kernels, or the seeds of the popular fruit apricot.
 

Sasa veitchii Extract

A perennial plant in the Poaceae family that grows naturally, mostly in the countryside. Their strong vitality allows them to keep growing even in the snow. When used in tea, Sasa Veitchii less than one-year old are commonly used, as they are rich in active ingredients like vitamins and minerals. The leaves are said to have antiseptic effects, and people have used them to wrap up food in the past.

Perilla Ocymoides Leaf Extract

สมุนไพรชนิดนี้มีต้นกำเนิดในแถบประเทศจีน และนิยมใช้อย่างแพร่หลาย ในเวลาต่อมาที่ญี่ปุ่น ใช้ในอุตสาหกรรมมากมายหลายด้าน โดยเฉพาะการสกัดทำเป็นส่วนผสมของเครื่องปรุงในอาหารและยา ใบอ่อนสามารถใช้ลดอาการมีไข้ และแก้ปวดในเชิงเครื่องสำอาง ให้ประโยชน์ในการต่อต้านอาการแพ้ในผิว ช่วยให้ผิวมีความแข็งแรงขึ้น มีความสามารถพอที่จะใช้เครื่องสำอางชนิดอื่นได้ในเวลาต่อมา

Peony Root Extract

Peony Root มีสรรพคุณในการลดการอักเสบของผิวต่อต้านการก่อตัวของความหมองคล้ำในเซลล์ผิวสมุนไพรตัวนี้ ให้การรักษาร่วมกับสมุนไพรตัวอื่นเพื่อดื่มในการที่จะลดการอักเสบและความเจ็บปวดของร่างกาย

Calamus Root Extract

Water infusions made with Acorus Calamus are used to maintain clean skin.

A plant from the Araceae family, Acorus Calamus is a perennial plant that grows in water, largely around Hokkaido and Kyushu in Japan, as well as in East Asia and India. In Japan, people are known to have a Calamus bath on Boys’ Day (May 5) due to the fact that samurai families used to bathe children in Calamus baths in order to instill the virtues of heroism and valor in them, because the word Shobu (Acorus Calamus) is homonymous with a word that means ‘warrior.’ Acorus Calamus has been prized since the olden days, as the root contains essential oil constituents like asarone and eugenol. Expected to hydrate and warm up the skin.

Honeysuckle Flower Extract

Containing tannin and saponin, the extract has proven health/beauty benefits.

A plant in the Caprifoliaceae family found in Hokkaido and Kyushu in Japan, as well as the Korean Peninsula and China. In Chinese medicine, the leaves are called rěn dōng téng (“winter enduring vine”) and the stems and flowers jīn yín huā (“gold silver flower”). Clinically, it is said that the flower is more effective, and nowadays only the flower is used for medicinal purposes.

Inula flower Extract

สารสกัดของดอกไม้จากพันธุ์ Compositae จากตระกูล Inula ซึ่งเป็นพืชในถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น เกาหลี และจีน เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีมาอย่างยาวนานในเรื่องของสมุนไพรที่ป้องกันการเกิดการอักเสบและยังเป็นสมุนไพรที่ทำให้ผิวขาวเนื่องจากการสกัดกั้นการผลิตเมลานิน

Cnidium Rhizome extract

A famous component of beauty formulas.

A plant in the Apiaceae family that has been widely used for centuries. As with Angelica, Cnidium Rhizome has also been considered a plant that benefits women since the olden days.

SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Cream Excellent

Mallow Extract

The mucous contained in the leaves and flowers are known to be effective for the skin.

A plant that originated in Southern Europe and temperate Asia, and migrated to Japan in 1699. Said to have particularly strong hydrating effects among oriental medicinal plants.

Mandarin Orange Peel Extract

เปลือกไม้จากต้น Citrus Tachibana และในทางยาตัวเปลือกไม้นี้เรียกว่า Kippi มีสรรพคุณเพื่อลดอาการไอ และมีเสมหะ คุณสมบัติทางเครื่องสำอางคือไปสกัดกั้นการผลิตเมลานิน



SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Emulsion Excellent

Rubus suavissimus extract

Widely used for its expected health/beauty benefits.

A deciduous shrub in the Rosaceae family found in Shikoku, Kyushu, and mainland Japan, as well as China. Also used in Chinese teas consumed for health purposes.

Angelica Extract

Often used in bath liquids. Expected to have hydrating effects.

Extracted from the root of Apiaceae plants growing naturally in mountainous areas among rocks. The Japanese name (“touki” meaning “come back home surely”) is derived from the story of a Chinese man who stopped going home to avoid his wife who was suffering from feminine ailments. The wife is said to have consumed this medicinal herb to treat her ailments, and uttered the words “The man I long for will surely come back home”.

Vegetable wasp and plant worms extract

Used widely for its expected health benefits.

A type of fungi parasitic upon insects. Passed down through the ages as a mysterious plant that is effective for bringing about longevity.



SEKKISEI
SEKKISEI Cream
SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Cream Excellentƒˆ

Coix Seed Extract

Hydrates the skin and prevents roughness.

Coix Seed Extract is familiar to some in the form of Coix Seed tea. Extracted from the seeds of annual plants originating from China and Indochina, the hulled seeds are called Coix Seed, while the unhulled ones are called Coix Lcryma Jobi Seed.

Poria Extract

เป็นเห็ดชนิดหนึ่งที่อยู่ในตระกูล Polyporaceae ช่วยกระตุ้นให้กระบวนการของผิวทำงานได้เป็นอย่างดีและมีน้ำเป็นส่วนประกอบสำคัญ และช่วยขับถ่ายของเสียที่อยู่ในร่างกาย

Moutan Bark Extract

สารสกัดจากเปลือกไม้ที่ถือกำเนิดในประเทศจีน มีสรรพคุณในการป้องกันจุลินทรีย์ ป้องกันการเกิดการอักเสบ ช่วยทำให้ของเหลวในร่างกายไหลเวียนได้ดียิ่งขึ้น น้ำเหลือง เลือด เนื้อเยื่อที่เป็นของเหลว เป็นพืชที่ใช้ในสรรพคุณทางยามาเป็นร้อยๆ ปี

Melothria Heterophylla Extract (White Lotus)

สารสกัดจากรากของต้น Melothria เพื่อประสิทธิภาพแห่งผิวที่สดใส เปล่งประกายความมีสุขภาพดี

Peach Leaf Extract

A plant believed to be beneficial to human health from long ago.

A plant in the Rosaceae family that originated in China and has been cultured since BC20. People have been taking baths with peach leaves in them, and also squeeze juice out of the leaves.

Citrus Junos Extract

Both the fruit and peel contain multiple active ingredients.

A plant in the Rutaceae family. Citrus Junos are most commonly used in cuisine or in baths. The fruit is dried first before use, and contains citric acid, tartaric acid, and essential oil. The peel contains the essential oils germacrene B and C, bicyclogermacrene, and the flavonoid hesperidin.

Mugwort Extract

ใบ Mugwort ถูกพบมากในบริเวณพื้นที่เกาะในแดนญี่ปุ่น ยกเว้นบริเวณฮอกไกโด เป็นพืชพื้นบ้านที่ชาวญี่ปุ่นมีความคุ้นเคยในการประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวันเพื่อการบำรุงร่างกายและผิวพรรณ
ใบ Mugwort อุดมไปด้วย Oleic acid, Linoleic acid, Vitamin A, B1, B2 และ C รวมถึงสารสกัดธรรมชาติอื่นๆ แม้กระทั่งประเทศอื่นๆ รวมถึงเกาหลี ก็มีวิธีสกัดคุณค่าแห่งสมุนไพรของ Mugwort โดยใช้วิธีทางเธอราปีที่ชื่อว่า Mugwort stream เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นการหมุนเวียนของระบบโลหิต อีกทั้งเพื่อผิวพรรณที่นุ่มละมุนยิ่งขึ้น ทั้งนี้ Mugwort ยังให้คุณประโยชน์ในการปกป้องผิวพรรณจากอาการอักเสบและติดเชื้อ พร้อมประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการแพ้และระคายเคืองแห่งผิว และล่าสุดของการวิจัย Mugwort ยังมีส่วนช่วยในการลดกระบวนการผลิตเมลานินที่เกินภาวะปกติอีกด้วย



SEKKISEI Excellent
SEKKISEI Essence Excellent

Bracket Fungus Extract

ใƒฌใ‚คใ‚ท๏ผˆ้œŠ่Š๏ผ‰ใ‚จใ‚ญใ‚น

สารสกัดจาก Bracket Fungus ส่วนผสมที่เปี่ยมไปด้วยประสิทธิภาพ ซึ่งจักรพรรดินที่หนึ่ง ได้นำสมุนไพรตัวนี้มาใช้เพื่อเป็นยาอายุวัฒนะ ดังนั้นจึงมีคุณสมบัติในการช่วยต่อต้านริ้วรอย เพื่อคงความอ่อนเยาว์ของผิวหน้าให้คงอยู่ ในแบบที่คุณต้อกงาร ให้ผิวหน้าคุณกระชับ เต่งตึง ดั่งสาวแรกรุ่นอยู่เสมอ



SEKKISEI Excellent
SEKKISEI lotion Excellent

Safflower Extract

Extracted from Safflower, an annual or biennial plant belonging to the genus Carthamus of the Compositae family. Said to assist healthy moisture circulation, creating translucent skin.

Alpina Speciosa Leaf Extract

Extracted from the leaves of Shell Ginger in the Zingiberaceae family. Shell Ginger has been cultured in Okinawa, Taiwan, South East Asia, and India, and produces a beautiful flower. The leaves are said to prevent food from spoiling or molding. The oil extracted from these leaves has a sweet scent, and has been used as aromatic oil or insect repellent.