Brand Story
Gift from the Earth

สัมผัสถึงความมหัศจรรย์อันทรงพลังยิ่งใหญ่
น้ำ ทรัพยากรธรรมชาติของโลก มีสถานะหลากหลายทั้งของแข็ง ของเหลว และก๊าซ 


ทุกสรรพสิ่งบนโลกล้วนเชื่อมโยงกับน้ำไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เมื่อน้ำถูกปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อม กลายเป็นหิมะ น้ำแข็ง เมฆ และอื่น ๆ อีกมากมาย แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายของธรรมชาติได้เป็นอย่างดี

รูปทรงของน้ำสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างไปตามสิ่งแวดล้อมได้อย่างน่ามหัศจรรย์ นับว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่โลกได้สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างทรงพลัง 

ไม่มีใครสามารถสร้างได้ มันถูกสร้างขึ้นโดยธรรมชาติ
ความกตัญญูและความเคารพต่อน้ำของชาวญี่ปุ่นเป็นแรงบันดาลให้เกิดปรัชญาและผลงานศิลปะที่สวยงามมากมาย 


เรารู้สึกขอบคุณต่อการสร้างสรรค์อันมหัศจรรย์ของโลก
ส่งมอบพลังความงดงามอันทรงพลังของธรรมชาติสู่มนุษย์ 


ในที่สุดมนุษย์จะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอันสวยงามของโลกใบนี้

ธรรมชาติมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่วิทยาศาสตร์ไม่สามารถอธิบายได้อย่างเต็มที่ ความท้าทายของเราในการค้นหาพลังอันยิ่งใหญ่เหล่านี้ไม่มีวันสิ้นสุด
SEKKISEI ตั้งปณิธานที่จะเสริมสร้างความสวยงามให้โลกใบนี้พร้อมไปกับผิวของทุกคน 


เรายึดมั่นที่จะสร้างความงามให้ผู้หญิงทุกคนในโลก ร่วมกับคืนความงามนั้นกลับสู่ธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง

When you become beautiful,
the Earth becomes beautiful.
SEKKISEI